Top Earner

Top Earner

Top Earner

S.No Name Amount Total Days
1 Mahesh kumar 14000 INR 107 Days
2 KRISHNA KUMAR 8000 INR 296 Days
3 AJAY KUMAR 7000 INR 296 Days
4 SUSHVITA KUMARI 6000 INR 296 Days
5 RAUSHAN KUMAR 6000 INR 297 Days
6 SHUBHAM LOHANI 5000 INR 298 Days
7 UMESH KUMAR 5000 INR 296 Days
8 ASHOK KUMAR 4000 INR 301 Days
9 SANJAY KUMAR 4000 INR 298 Days
10 MRITUNJAY KUMAR 4000 INR 297 Days
11 GUDDU RAJ 4000 INR 291 Days
12 SURENDRA 3000 INR 299 Days
13 ANUJ KUMAR 3000 INR 298 Days
14 MUKESH KUMAR 3000 INR 298 Days
15 SONU KUMAR 3000 INR 297 Days
16 JITENDAR KUMAR 3000 INR 297 Days
17 MUKESH KUMAR RAJAK 2000 INR 297 Days
18 AARADHYA STUDIO 2000 INR 297 Days
19 GAURAV KUMAR 2000 INR 297 Days
20 DINESH KUMAR 2000 INR 297 Days